Tryskání hliníku

Abrazivní otryskávání je operace násilného pohánění proudu abrazivního materiálu proti povrchu pod vysokým tlakem, aby se vyhladil drsný povrch, zdrsnil se hladký povrch, tvaroval se povrch nebo se odstranily povrchové kontaminanty. Tlaková kapalina, obvykle stlačený vzduch nebo odstředivé kolo se používá k pohonu tryskacího materiálu (často nazývaného médium).
Existuje několik variant procesu, využívajících různá média; některé jsou vysoce abrazivní, zatímco jiné jsou mírnější. Nejdrsnější jsou tryskání (s kovovým brokem) a pískování (s pískem). Mezi středně abrazivní varianty patří tryskání skleněných kuliček (se skleněnými perličkami) a tryskání plastových médií (PMB) s mletými plastovými zásobami nebo skořápkami ořechů a kukuřičnými klasy. Některé z těchto látek mohou způsobit anafylaktický šok pro osoby alergické na média.
Tryskání hliníku

Povrchové úpravy:

BALOTINOVÁNÍ - Tryskání balotinou neboli skleněnými kuličkami se nejčastěji aplikuje na nerezové nebo hliníkové díly. Může být použita také jako finální povrchová úprava. V našem provozu používáme balotinu o velikosti částic 200-300 micr.

TRYSKÁNÍ KORUNDEM HNĚDÝM - používá se při úpravě hliníkových dílů. Možnost otryskání hnědým nebo bílým korundem různých frakcí.

SWEEPOVÁNÍ - jedná se o lehké tryskání hliníkových dílů

Zaměřeno na službu

Dedikovaný vývoj specifických, inovativních řešení otryskávání typu one-on-one.
Důkladné, praktické know-how o všech integrovaných procesech úpravy povrchů, například o následném lakování a metalizaci.
Rychlá doba odezvy v případě naléhavých potřeb dodávky nebo přizpůsobení produktu.

Inovativní, specializovaná tryskací řešení

Tryskáme na nejmodernějším zařízení Stauber M1.
Velmi široká nabídka specializovaných aplikací otryskávání.
Žádná standardní řešení pro všechny velikosti.